THUÊ NỘI THẤT - CHI PHÍ THẤP - CHẤT LƯỢNG CAO

Quy định về hao mòn tự nhiên

1. Hao mòn tự nhiên

Hao mòn tự nhiên: Là sự giảm chất lượng tài sản một cách tự nhiên mặc dù tài sản được sử dụng đúng mục đích, bảo quản theo đúng quy định.

Khách hàng không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào để bù đắp các hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng.

Bảng liệt kê các hư hỏng được coi là hao mòn tự nhiên:

Nhóm sản phẩm (VD: giường, tủ, bàn, ghế…)

Các hư hỏng được coi là hao mòn tự nhiên

Sofa

Một hoặc hai điểm không hoàn hảo, gây ra bởi sự hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng thông thường như đệm bị mòn nhẹ (không giãn nở) hoặc bị vón cục nhẹ.

Đồ gỗ công nghiệp, bàn ăn, ghế ăn

Vết xước nhẹ (dài tối đa 3 cm, không quá 2 vết xước/ 1 sản phẩm).

Đồ vải/nỉ

Vết xước nhẹ (dài tối đa 3 cm, không quá 2 vết xước/ 1 sản phẩm), sờn nhẹ bề mặt.

2. Quy định về hư hỏng

Ngoài những hao mòn tự nhiên và hư hỏng xuất phát từ lỗi của nhà sản xuất được phát hiện trong quá trình bàn giao sản phẩm cho khách hàng đầu kỳ hạn thuê; những hư hỏng phát sinh trong quá trình sử dụng của khách hàng sẽ do Công ty sửa chữa/thay thế và chi phí sửa chữa/thay thế do khách hàng chi trả.