THUÊ NỘI THẤT - CHI PHÍ THẤP - CHẤT LƯỢNG CAO

Chính sách bảo hành

1. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:

  • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do Nhà sản xuất.
  • Biên bản bàn giao sản phẩm đầy đủ thông tin: mã sản phẩm, tên khách hàng sử dụng, địa chỉ.

Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát sinh phí bảo hành nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

  • Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành ở mục 1.
  • Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành không được sự ủy nhiệm của Nhà sản xuất.

2. THỜI HẠN BẢO HÀNH

  • Bảo dưỡng 1 năm/lần với khách thuê trên 1 năm.
  • Bảo hành 12 tháng, tính từ ngày mua mới nếu sự cố hư hỏng do sự cố kỹ thuật của hãng sản xuất.
  • Sửa chữa bảo hành khi có yêu cầu, do lỗi của nhà sản xuất hoặc khi hỏng hóc, chi phí do khách hàng chịu.

3. ĐỊA ĐIỂM BẢO HÀNH

FLEXFIT RENTAL sẽ đến lấy sản phẩm cần bảo hành tại địa chỉ giao hàng đã thỏa thuận trong Hợp đồng với Khách hành.