THUÊ NỘI THẤT - CHI PHÍ THẤP - CHẤT LƯỢNG CAO

Chính sách thanh toán cũ

Khách hàng lựa chọn thanh toán theo một trong những cách sau:

I. Bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt: Khách hàng thanh toán đầy đủ toàn bộ tiền thuê cho Công ty tại ngày giao hàng.

II. Bằng thẻ tín dụng: Khách hàng quẹt thẻ hoặc thanh toán qua đường link/mã QR tại ngày giao hàng. Hàng tháng, Ngân hàng sẽ yêu cầu Khách hàng thanh toán tiền thuê theo tháng cho Ngân hàng. Trường hợp kỳ hạn dài hơn 12 tháng, Khách hàng thanh toán lần tiếp theo bằng thẻ tín dụng trong vòng 10 ngày trước khi bắt đầu kỳ hạn thuê 12 tháng tiếp theo.