THUÊ NỘI THẤT - CHI PHÍ THẤP - CHẤT LƯỢNG CAO

Chính sách mua lại

  • Khách hàng có thể mua lại một, một số hoặc tất cả các sản phẩm nằm trong gói cho thuê mà khách hàng đã lựa chọn.
  • Số tiền Khách hàng cần trả thêm: là phần tiền chênh lệch giữa giá bán niêm yết của sản phẩm và phần tiền thuê đã trả. 
    (Số tiền cần trả thêm = Giá niêm yết - Tiền thuê đã trả)