THUÊ NỘI THẤT - CHI PHÍ THẤP - CHẤT LƯỢNG CAO

Chính sách cho thuê

  • Khách hàng có thể chấm dứt/gia hạn thêm kỳ hạn bất cứ lúc nào (Khách hàng sẽ thanh toán tiền thuê chênh lệch giữa 2 kỳ hạn)